Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting*

*Uitgesloten op actie en sale artikelen

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Artikel 3. Overeenkomsten
 • Artikel 4. Prijzen
 • Artikel 5. Betalingen
 • Artikel 6. Verzending
 • Artikel 7. Voorbehoud van eigendom
 • Artikel 8. Omruiling / retournering van producten
 • Artikel 9. Klachten
 • Artikel 10. Aansprakelijkheid
 • Artikel 11. Overmacht
 • Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna aangeduid als: de ‘Voorwaarden’): de volgende leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via ArtuNapoli.com. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst.

1.2 Bedrijf: ArtuNapoli.com (hierna aangeduid als: ‘ARTU NAPOLI Rotterdam’) is een handelsnaam van ARTU NAPOLI Rotterdam en is een online winkel die kleding en gerelateerde producten aanbiedt voor 'afstandsverkoop' aan consumenten.

Fashion Republic Retail B.V. handelt onder de naam Artu Napoli Rotterdam.

Fashion Republic Retail B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 55408443 en BTW-nummer NL851695097B01.

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf dat een overeenkomst op afstand sluit met de ondernemer.

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen ARTU NAPOLI Rotterdam en de consument.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ARTU NAPOLI Rotterdam en op elke overeenkomst op afstand gesloten tussen het bedrijf en de consument.

2.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, bestellingen en overeenkomsten die worden gesloten bij het gebruik van de website ArtuNapoli.com.

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden beschikbaar gesteld via onze website. De aanvaarding van een voorstel of het plaatsen van een bestelling impliceert dat deze voorwaarden zijn aanvaard.

2.4 Afwijking van de bepalingen in deze voorwaarden is uitsluitend mogelijk door middel van schriftelijke overeenstemming. In geval van afwijking van een deel van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De consument kan geen rechten ontlenen aan eventueel overeengekomen afwijkingen met betrekking tot toekomstige transacties.

2.5 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bepalingen van derden niet erkend door ARTU NAPOLI Rotterdam.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van uw bestelling door ARTU NAPOLI Rotterdam. ARTU NAPOLI Rotterdam is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt aanvaard, wordt dit, met opgave van redenen, binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling meegedeeld.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 Alle voorstellen van ARTU NAPOLI Rotterdam zijn vrijblijvend. ARTU NAPOLI Rotterdam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, met name indien dit vereist is op basis van (wettelijke) voorschriften.

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in EUR, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders aangegeven) niet inbegrepen in de vermelde prijzen. Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst wordt de totale prijs gecommuniceerd via onze website.

4.3 Verzendkosten worden niet in rekening gebracht voor zendingen binnen Nederland en België. De bijdrage aan de verzendkosten voor klanten uit landen anders dan Nederland en België is afhankelijk van het land. Een overzicht van deze kosten per land is op verzoek beschikbaar.

4.4 ARTU NAPOLI Rotterdam kan niet gebonden zijn aan onjuiste prijsindicaties, bijvoorbeeld als gevolg van fouten bij het invoeren van gegevens, schrijffouten of drukfouten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onrechtmatige prijsinformatie.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

Betaling vindt altijd vooraf en volledig plaats en wordt verwerkt door Pay.nl

Betaling kan op verschillende manieren worden verricht zoals hieronder beschreven en zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Verdere (betalings-/bestel)voorwaarden kunnen worden opgelegd aan de bestelling van een consument. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument onmiddellijk een bevestiging per e-mail met vermelding van de totale kosten.

iDeal: Als u internetbankieren gebruikt van ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank of Tridios Bank, kunt u veilig elektronisch betalen via onze website.

Een elektronische betaling via internet kan worden vergeleken met een PIN-betaling in een winkel. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er wordt een venster geopend waarin u de bank van uw online bankieren kunt selecteren. Vervolgens volgt u de procedure die u gewend bent bij betaling via internetbankieren. De betaling wordt in principe op dezelfde dag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal.

Direct en online door middel van een creditcardbetaling (Maestro / Mastercard / Visa / Vpay).

Uw betaling wordt online geautoriseerd zodat u direct weet of deze is goedgekeurd of niet. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor betalingen met een creditcard.

Bancontact / Mister Cash

Dit is een betaalmethode speciaal voor onze Belgische klanten. Eenvoudig via uw eigen bank met uw bankpas. Veilig en vertrouwd!

Bij het betalen kiest u voor Bancontact / Mister Cash in de winkelwagen, u voert uw kaartnummer in en de vervaldatum van de betaalpas. Vervolgens verschijnt het venster van uw eigen bank zoals u gewend bent en kunt u de overige gegevens invoeren voor verdere identificatie.

Mister Cash is een online betaalsysteem voor Belgische klanten. Op dit moment is ruim 90% van de Belgische banken aangesloten bij dit online betaalsysteem. De betalingen met Bancontact / Mister Cash op internet zijn optimaal beveiligd, zoals u gewend bent van uw eigen bank (meestal via een digipass of kaartlezer). Dit is een beveiligingsmodule die uw bank u biedt als u internetbankieren gebruikt. Het bedrag wordt direct van uw huidige rekening afgeschreven en wij worden direct door uw bank geïnformeerd zodat uw bestelling waarschijnlijk ook op dezelfde dag kan worden verzonden (afhankelijk van het tijdstip).

In geval van insolventie of opschorting van betaling van de consument (of een overeenkomstige petitie of verzoek) vervallen de vorderingen van ARTU NAPOLI Rotterdam onmiddellijk.

Indien ARTU NAPOLI Rotterdam haar vordering moet uitbesteden voor incasso, is de consument verplicht een vast bedrag te betalen dat gelijk is aan 15% van het verschuldigde hoofdbedrag aan buitengerechtelijke incassokosten. Indien ARTU NAPOLI Rotterdam kan aantonen dat zij noodzakelijkerwijs hogere kosten heeft gemaakt, komen deze kosten ook voor rekening van de consument.

ARTIKEL 6. VERZENDING

6.1 Levering is gratis voor zendingen binnen Nederland en België, behalve als een bestelling kortingsproducten bevat en/of het totale bestelbedrag minder is dan EUR 100,00. De bijdrage aan de verzendkosten voor klanten uit andere landen dan Nederland en België is afhankelijk van het land. Een overzicht van deze kosten per land is op aanvraag beschikbaar.

Alle producten uit de online winkel zijn op voorraad. Het kan helaas voorkomen dat een product onverwacht niet meer beschikbaar is; in dat geval informeren wij de consument onmiddellijk.

6.2 ARTU NAPOLI Rotterdam streeft ernaar om alle bestellingen uiterlijk binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via UPS of POST.NL naar het opgegeven afleveradres tijdens het bestelproces. Mocht de levertijd om bepaalde redenen anders zijn, dan ontvangt de consument hierover een melding per e-mail. Een bestelling wordt echter in principe altijd binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden.

6.3 Overschrijding van de genoemde levertijd geeft de consument geen recht op compensatie, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die uit deze overeenkomst of uit enige hiermee verband houdende overeenkomst voortvloeit.

6.4 De bestelling moet uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling aan de consument zijn geleverd. Mocht het niet mogelijk zijn om een bestelling binnen 30 dagen te leveren, dan wordt de consument hierover tijdig geïnformeerd en heeft de consument in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Dit geldt niet als de partijen een andere levertijd hebben afgesproken.

6.5 Levering in delen is toegestaan.

6.6 De leveringsverplichting van ARTU NAPOLI Rotterdam is vervuld zodra de levering eenmaal is aangeboden.

6.7 Als de aangeboden levering wordt geweigerd of niet wordt opgehaald, zijn de retourvracht- en opslagkosten en het risico van beschadiging of verlies van de zending volledig voor rekening van de consument.

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als redelijkerwijs vereist. Het kan echter voorkomen dat kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

6.9 ARTU NAPOLI Rotterdam is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument als deze alles heeft betaald wat hij aan ARTU NAPOLI Rotterdam verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst(en) die betrekking hebben op de geleverde producten.

ARTIKEL 8. RUILEN / RETOURNEREN VAN PRODUCTEN

8.1 We doen er alles aan om u te informeren over de producten via onze website. Mocht u desondanks een product niet willen kopen zonder opgave van redenen, dan heeft u het recht om het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling te retourneren en/of om te ruilen.

8.2 Gedurende deze periode dient de consument het product en de verpakking zorgvuldig te behandelen. De consument mag het product alleen uitpakken voor zover dit nodig is om te beoordelen of hij of zij het product wil houden. Als hij of zij een beroep wil doen op zijn of haar recht om te retourneren of om te ruilen, moet hij of zij het product met alle bijgeleverde accessoires retourneren aan de ondernemer en, waar redelijkerwijs mogelijk, onbeschadigd en in de originele staat en verpakking, overeenkomstig de redelijke en duidelijke instructies.

8.3 ARTU NAPOLI Rotterdam accepteert alleen ruilingen / retouren waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen die niet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen, worden niet geaccepteerd.

8.4 Uw retourzending wordt bevestigd per e-mail na ontvangst van de goederen. Het aankoopbedrag van de ruil wordt binnen 14 werkdagen teruggestort op de rekening waarvan het bedrag is afgeschreven.

8.5 Stuur een e-mail naar webshop@artunapoli.com voor retourinstructies of bel +31(0)10 4612 649 als u andere vragen heeft.

ARTIKEL 9. KLACHTEN

Klachten met betrekking tot de levering en/of kwaliteit van uw bestelling.

9.1 We doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Als een kledingstuk niet conform uw bestelling is geleverd of niet voldoet aan de beschrijving op onze website, dient u dit ons per omgaande schriftelijk te melden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar webshop@artunapoli.com.

Deze garantie vervalt indien u persoonlijk heeft geprobeerd het gebrek te verhelpen en/of de gebruikershandleiding en/of de gebruikersinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u dit soort klachten heeft over een product dat u bij ons heeft gekocht, horen we graag van u. U moet dit aan ons melden per omgaande post. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar webshop@artunapoli.com.

We zullen proberen het probleem zo snel mogelijk in overleg met u op te lossen. In alle gevallen moeten de instructies voor de retourzending, zoals u deze ontvangt bij het melden van uw klacht, strikt worden opgevolgd.

Om ervoor te zorgen dat de afhandeling van uw klacht soepel verloopt, verzoeken wij u vriendelijk om strikt onze instructies op te volgen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Iedere aansprakelijkheid van ARTU NAPOLI Rotterdam, van personeel en producten van ARTU NAPOLI Rotterdam, voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, inclusief handelsverliezen, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende goederen of aan personen, is uitdrukkelijk uitgesloten. Desalniettemin is ARTU NAPOLI Rotterdam aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van de overeenkomst door derden.

10.2 ARTU NAPOLI Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten van ARTU NAPOLI Rotterdam.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van ARTU NAPOLI Rotterdam jegens de koper is in ieder geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat de koper aan ARTU NAPOLI Rotterdam verschuldigd is op grond van de desbetreffende overeenkomst.

10.4 ARTU NAPOLI Rotterdam is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of onjuiste verzendingen van bestellingen en communicatie als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen in het verkeer tussen de consument en ARTU NAPOLI Rotterdam of tussen ARTU NAPOLI Rotterdam en derden voor zover dit verband houdt met de relatie tussen de consument en ARTU NAPOLI Rotterdam, tenzij en voor zover er sprake zou zijn van opzet of grove nalatigheid van ARTU NAPOLI Rotterdam.

ARTIKEL 11. OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht is ARTU NAPOLI Rotterdam, naar eigen goeddunken, gerechtigd de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, en ARTU NAPOLI Rotterdam is niet aansprakelijk voor enige compensatie, tenzij dit in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn volgens de beginselen van redelijkheid en billijkheid.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan ARTU NAPOLI Rotterdam kan worden verweten omdat deze niet aan zijn schuld is toe te rekenen en evenmin voor zijn rekening komt krachtens de wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde praktijk.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, voorstellen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zowel tussen ARTU NAPOLI Rotterdam en de consument als tussen ARTU NAPOLI Rotterdam en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden gereproduceerd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming